Hvalpetræning

kennel kalmayer

Stueopdræt af Bichon Havanais


Hvalpetræning


Når jeres hundehvalp er mellem 8 uger og 6 mdr. gammel, er det en god ide, at I, for at få den bedste fælles start, begynder på et hvalpemotivationshold. I denne periode er hvalpen nemlig meget modtagelig for nye indtryk.


Hvalpemotivationskursus præsenteres I og hunden for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål at styrke lederskabet og tilliden mellem dig og hunden.


Det er vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde – hvilket I får mulighed for på sådan et kursus.


På nogle kurser er er både teoretisk og praktisk træning med hvalpen, bl.a.:


  • Miljøtræning – lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig bebyggelse og i naturen
  • Socialt samvær – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker
  • Indkald og håndteringsøvelser – hvalpen lærer at komme, at sidde, at stå og at ligge roligt
  • Lederskabs- og kontaktøvelser – ejeren får ideer til daglig træning som flokfører
  • Gå i line – hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line
  • Søgeudvikling – hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde.