Socialisering og miljøtræning

kennel kalmayer

Stueopdræt af Bichon Havanais


Socialisering og miljøtræning


Hvalpen må tidligst forlade sin mor, når den er fyldt 8 uger. Det er mit ansvar, at give hvalpene de første gode oplevelser med både børn og voksne allerede mens de er helt små. Det kaldes ”socialisering”. Mens hvalpen er hos mig begynder hvalpen også at vænne sig til miljøet omkring den. I takt med at den bliver mere mobil kommer den mere omkring og oplever lyde og ting i det omkringværende miljø. Det kalder man ”miljøtræning”.


Jeg vil sørge for at hvalpene trygt introduceres for forskellige ting, lyde, miljøforandringer, stimulation, nysgerrighed, selvstændighed, renlighed og en smule lydighedstræning.


Når hvalpen flytter fra sin mor og kommer til jer og dens nye hjem, så udvides dens verden igen. Det vil i praksis sige, at hvalpen skal lære at endnu flere venlige, fremmede mennesker, andre hunde og dyr at kende samt at færdes i nye miljøer, som nu også bliver en del af dens verdensbillede. Hvalpen kan ikke nået at stifte bekendtskab med det hele, så I har en stor opgave i, at fortsætte den socialisering og miljøtræning, som jeg har startet.


Hemmeligheden bag vellykket prægning og socialisering af hvalpen er at prøve at se verden med hvalpens øjne. Hvad ser underligt ud i hvalpehøjde? Hvad kunne virke skæmmende for en hund? Og tænk over hvad I gerne vil have, at hunden er tryg ved som voksen? (Køre i bil eller bus, besøg hos venner, med i byen, færdes i trafik, omkring katte eller heste, blandt mange mennesker osv.)


Sørg for, at hvalpen får flest mulige positive oplevelser inden den er et år gammel. De første ca. 6 mdr. er de vigtigste, det er nemlig i denne periode, at hvalpen er specielt modtagelig for de nye indtryk. De positive - og negative! - indtryk hvalpen får i denne periode, vil den bruge som en slags reference, når den senere i livet befinder sig i en lignende situation. Man kan lidt populært sige, at når hvalpen oplever noget nyt, så laver hvalpens hjerne en hurtig scanning af harddiske (hukommelsen) - har den set / oplevet noget lignende tidligere – og var det en god eller dårlig oplevelse? Resultatet af denne ”scanning” angiver hvalpens sindsstemning i mødet med det nye.


Og præcis derfor er det vigtigt, at hvalpen får mange gode oplevelser i dens første leveår. Det første år med hunden kan virke noget krævende, men anstrengelserne belønnes, idet I de næste mange år kan glæde jer over en venlig, tryg, veltilpasset og velfungerende hund.